Hafstad vidaregåande skule
Studieorientering

Studieorientering torsdag 11. januar

Det blir studieorientering for VG3-klassane heile dagen, fram til dei to siste timane som vil gå som normalt. Studieorienteringsdagen blir rekna som obligatorisk undervisning, og det vil bli ført fråvær. (Les meir informasjon om programmet for dagen).