Studieorientering

Studieorientering torsdag 11. januar

Det blir studieorientering for VG3-klassane heile dagen, fram til dei to siste timane som vil gå som normalt. Studieorienteringsdagen blir rekna som obligatorisk undervisning, og det vil bli ført fråvær. Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon/program for dagen.