Hafstad vidaregåande skule
Hafstad fotografert av MF 1024x617

Studietilbod ved Hafstad vgs

PVed Hafstad vgs kan du velje mellom 3 ulike programområde: KDA - Kunst, design og arkitektur, Medium og kommunikasjon, og Studiespesialisering. Alle dei tre programområda er studieførebuande.

Reklameannonse for Hafstad vgs.jpg

Over: Informasjon om studietilbod ved Hafstad vgs