Kva mål har du 1

Temadag 4. oktober

Kva mål har du; små eller store? Kor bevisst er du på å nå dei?
Jan Egil og Lars Fredrik Tvinde reflekterer rundt dette temaet saman med elevar frå Mo og Øyrane vgs, Hafstad vgs og 10. klasse ved Halbrend og Førde ungdomsskule på dagtid. Føresette blir inviterte til same foredrag, kl. 19.00 - 20.00 i Førdehuset.

Informasjon temadag hausten 2016.jpg