Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Tilrettelegging på eksamen

Tilrettelegging på eksamen

§ 3-32, forskrift til opplæringslova greier ut om særskild tilrettelegging av eksamen.

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er. Sjå meir i forskrifta på Lovdata. 

Rektor avgjer etter søknad kva tilrettelegging som skal nyttast for elevar.