Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs, vinterbilete

Hafstad vgs, vinterbilete

Undervegs-samtale for foreldre/føresette 7. desember

Vi ønskjer føresette til vg2- og vg3-elevar velkommen til undervegssamtale med kontaktlærarar og faglærarar. Samtalane vil bli mellom kl. 1800 og 2130, onsdag 7. desember. (Tidspunkt avklarast med kontaktlærar i forkant). Velkommen til ein hyggeleg kveld ved Hafstad vgs!