Hafstad vidaregåande skule
Realfag1

Undervisningsstilling i realfag ved Hafstad vgs

Frå 01.08.2019 har vi ledig inntil 200% undervisningsstilling i faga naturfag, matematikk og kjemi. 100% stilling vil vere fast og inntil 100% vil vere vikariat.
Nærare opplysningar om stillingane får ein ved å kontakte rektor Nina Bygstad, tlf. 950 86 910 eller pedagogisk leiar Inger Karin Oppedal, tlf. 415 30 876.
Søknadsfrist: 8. mai 2019. Sjå heile utlysingsteksten på SFJ.NO si nettside

Tips ein ven Skriv ut