Vestland bakgrunn2

Undervisningsstillingar ved Hafstad vgs

Vikariat i inntil 400%  i følgjande fag: Fransk og ev. Spansk, Engelsk, Historie, Geografi, Matematikk, Økonomi og leiing, og Økonomistyring. Storleik på stilling vil avhenge av fagkombinasjon òg sett i høve til den eksisterande fagkompetansen i vårt lærarkollegium. (Følg lenkje for meir informasjon)