Hafstad vidaregåande skule
Ungdata undersøking 2017

Ungdata-undersøking 20. mars

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal kartleggje livskvalitet og levekår for alle elevane ved dei vidaregåande skulane i fylket. Undersøkinga Ungdata dekkjer heilskapen i livet til ungdomane og er ein del av livskvalitet- og levekårsarbeidet (folkehelsearbeidet) i fylkeskommunen.

Sogn og Fjordane si nettside kan du lese meir om undersøkinga.

Her er også ein nettpresentasjon der du finn meir informasjon, i tillegg til informasjon som er sendt ut til føresette.