Vaksenopplæring

Vaksenopplæring header 6 (1280x481).jpg

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Vaksenopplæring

Utdanning på vidaregående nivå gjer deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden. Det er ingen øvre aldersgrense for å søkje vidaregående opplæring. Nokre vaksne har ein lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Vaksne utan slik rett kan søkje, men vil bli prioritert etter vaksne med rett. 

Informasjon

Du kan sende inn søknad om vaksenopplæring/realkompetansevurdering på VIGO 

Les meir informasjon om faga på Vilbli.no 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta i Vestland fylke 

Vidaregåande opplæringstilbod for vaksne skuleåret 2022 – 2023

Fagområde: Generell studiekompetanse

imageofy7h.png

Bilete over syner ei oversikt over fag - og tidsplan. Her er ein PDF-fil med tilsvarande informasjon.

Det er samling annankvar veke i alle faga, med unntak av samfunnsfag som har tre fysiske samlingar per termin. Samlingane startar, kl. 16.00 og er ferdige ca. 19.30. Det er 4 undervisningstimar per samling.

Prøvar/vurderingssituasjonar blir gjennomført på samlingar i faga. I tillegg blir det heildagprøvar på dagtid i norsk, matematikk og engelsk. Desse prøvane blir lagt til fredagar.

Undervisningsdag for faga blir bestemt seinare.