Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs, vinterfoto - Mona Fossdal

Utdanningsval 12. og 13. mars

Velkommen til utdanningsval ved Hafstad vgs måndag og tysdag 12.-13. mars! Det blir oppmøte i kantina kl. 8.30. (Klikk på tittelen her for å få opp program for dei to dagane)

PROGRAM:

Medium og kommunikasjon

Kunst, design og arkitektur

Studiespesialisering

(NB: Det er mogleg det kan bli nokre små justeringar i programmet)