Hafstad vgs, foto - Malin R Haukås frå medium og kommunikasjon

Utdanningsval på Hafstad vgs

Velkommen til utdanningsval på Hafstad vgs måndag og tysdag, 29. - 30. oktober. Møt opp i kantina ved Hafstad vgs kl. 8.30. Klikk på tittelen - for å få opp program for dei to dagane.

Her er program for utdanningsval ved Hafstad vgs, måndag - tysdag 29. - 30. oktober. NB: Det kan framleis bli små endringar på programma.

Studiespesialisering

Kunst, design og arkitektur

Medium og kommunikasjon

Ved spørsmål, ta kontakt med rådgjevarane Bjørg Indrebø 57 63 75 12 / 991 62 132, eller Magne Aardal 57 63 75 11 / 415 30 878

Håper de vil få nokre fine dagar på Hafstad vgs!