Hafstad vidaregåande skule
00001 Utdanningsval hausten 2021

Utdanningsval ved Hafstad vgs 1.-2. november

Under utdanningsval måndag og tysdag, fekk vi besøk av ein flott gjeng  tiandeklassingar. Hospitantane besøkte programområde for Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, og Medium og kommunikasjon. Her kan du sjå bilete frå opplegget dei to dagane.


Tekst: Mona Fossdal

I løpet av måndag til tysdag, 1.-2. november fekk hospitantane både generell informasjon om Hafstad vgs, i tillegg til at dei deltok i undervisningsopplegg knytt til dei ulike programområda ved skulen.

Medium og kommunikasjon

Ved programområde for Medium og kommunikasjon fekk hospitantane informasjon om programområdet, og dei fekk også undervisning i dei to obligatoriske programfaga på MK: Mediesamfunnet og medieuttrykk. Dei lærte m.a. om lyd/podcast, og dei jobba også praktisk med fotografering (lysmaling og frysfoto). 

01 Lysmaling.jpg

Over: Bilde frå opplegg i mediefag med "lysmaling". Foto: Dag Erik Solnørdal, og bilde tatt av hospitantane

02 Lysmaling.jpg

Over: Bilde frå opplegg i mediefag med "lysmaling". Foto: Dag Erik Solnørdal, og bilde tatt av hospitantane

MK 01 FRYSFOTO.jpg

Over: Bilde frå opplegg i mediefag med "frysfoto". Foto: Dag Erik Solnørdal, og bilde tatt av hospitantane

MK 02 FRYSFOTO.jpg

Over: Bilde frå opplegg i mediefag med "frysfoto". Foto: Dag Erik Solnørdal, og bilde tatt av hospitantane

MK 03x FRYSFOTO.jpg

Over: Bilde frå opplegg i mediefag med "frysfoto". Foto: Dag Erik Solnørdal, og bilde tatt av hospitantane

MK 04 FRYSFOTO.jpg

Over: Bilde frå opplegg i mediefag med "frysfoto". Foto: Dag Erik Solnørdal, og bilde tatt av hospitantane

MK 05 Dag Erik Frysfoto 1.jpg

​Over: Bilde frå opplegg i fotostudio med "frysfoto". På det øvste bilde ser vi faglærar Dag Erik Solnørdal som instruerer hospitantane. Foto: Mona Fossdal

Kunst, design og arkitektur

Ved programområde for Kunst, design og arkitektur fekk hospitantane informasjon om programområdet, og undervisning innan dei to obligatoriske programfaga på KDA: Design og arkitektur, og Kunst og visuelle verkemiddel. Hospitantane jobba m.a. med blindekonturteikning/kroki, modellbygging og karikaturteikning, og dei var også innom teknikkar som akvarell og kullstift.

01 Collage Karoline.jpg

Over: Blindekonturteikningar/kroki - måndag 1. november. Foto: Karoline Vie

02 Collage Karoline.jpg

Over: Blindekonturteikningar/kroki - måndag 1. november. Foto: Karoline Vie

03 Collage Karoline.jpg

Over: Blindekonturteikningar/kroki - måndag 1. november. Foto: Karoline Vie

01 Akvarell haustblad x.jpg

Over: Haustlauv malt i akvarell ("vått-i-vått-teknikk") - tysdag 2. november. Foto: Mona Fossdal

02 lavering.jpg

Over: Laveringsteknikk i akvarell - tysdag 2. november. Foto: Mona Fossdal

03 x Kullteknikk.jpg

Over: Kullteikning - hovudskallemotiv - tysdag 2. november. Foto: Mona Fossdal

Wenche karikaturprosess 2.jpg

Over: Karikaturteikning - tysdag 2. november. Foto: Wenche Steinsvik

Wenche karikaturar 1.jpg

Over: Karikaturteikning - tysdag 2. november. Foto: Wenche Steinsvik

Studiespesialisering

Ved programområde for studiespesialisering fekk hospitantane i løpet av dei to dagane undervisning innan både obligatoriske programfag, og i valfrie programfag. Det blei undervist i  matematikk, spansk, fysikk, økonomi, kjemi, sosiologi, IT og rettslære.

ST 01 Økonomistyring.jpg

Over: Bilde frå opplegg knytt til økonomifaget. Foto: Linda Størseth Hvidsten

ST 02 Økonomistyring.jpg

Over: Bilde frå opplegg knytt til økonomifaget. Foto: Linda Størseth Hvidsten