Utdanningsval medium og kommunikasjon, frysfoto

Utdanningsval ved Hafstad vgs 4.-5. mars

Velkommen til utdanningsval på Hafstad vgs måndag og tysdag, 4. - 5. mars. Det blir oppmøte i kantina ved Hafstad vgs kl. 8.30. Informasjon- og program for dei to dagane, blir etter kvart lagt ut her på heimesida.

Foto: Frå utdanningaval ved medium og kommunikasjon, Hafstad vgs hausten 2018