Utdanningsval medium og kommunikasjon, frysfoto

Utdanningsval ved Hafstad vgs 4.-5. mars

Velkommen til utdanningsval på Hafstad vgs måndag og tysdag, 4. - 5. mars. Det blir oppmøte i kantina ved Hafstad vgs kl. 8.30. Informasjon- og program for dei to dagane, blir etter kvart lagt ut her på heimesida. (Klikk på tittelen for å få fram informasjon)

Ingressfoto: Frå utdanningaval ved medium og kommunikasjon, Hafstad vgs hausten 2018

(Oppdatert 27.02. 2019. NB: Det kan framleis bli små endringar i innhaldet i programma).

ST: Studiespesialisering

MK: Medium og kommunikasjon

KDA: Kunst, design og arkitektur