Hafstad vidaregåande skule
Haftstad vgs, vårfoto - Mona Fossdal

Utlyste stillingar ved Hafstad vgs

Utlysing av fleire ledige stillingar ved Hafstad vgs frå 1. august (søknadsfrist 4. april). Gå inn på fylkeskommunen si nettside for meir informasjon, og for å søkje digitalt på stillingane (klikk på tittelen)