Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring
Vaksenopplæring NY JPG

Vaksenopplæring

Det er ingen øvre aldersgrense for å søkje vidaregående opplæring. Nokre vaksne har ein lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Vaksne utan slik rett kan søkje, men vil bli prioritert etter vaksne med rett. Utdanning på vidaregående nivå gjer deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Vaksenopplæring på Hafstad 2021-22

På Hafstad vidaregåande skule har vi skuleåret 2021-22 tilbod om å ta studiekompetanse over eitt eller to år.

Vaksenopplæring i Vestland 2021-22

Her er ei oversikt over fagtilbodet for vaksenopplæringa i Vestland fylkeskommune 2021-22

Informasjon

For å få tilbod om vaksenopplæring/realkompetansevurdering, må du sende inn søknad her.

På Vilbli.no vil du finne meir informasjon om faga

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

 

Du finn meir informasjon om opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne på heimesidene til vox.no.

 

Kontakt

Inger Karin 5.jpg

Inger Karin Oppedal

Pedagogisk leiar, ass. rektor

inger.karin.oppedal@vlfk.no

57 63 75 07 / 415 30 876

Margunn Brede svhv.jpg

Margunn Brede

Rådgjevar

margunn.brede@vlfk.no

57 63 75 03