Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

Ved luftvegssymptom: Når kan ein møte på skulen?

Ingen skal møte på skulen når dei er sjuke, sjølv om ein har testa negativt på covid-19. Ved luftvegssymptom skal du halde deg heime til du føler deg frisk, og du har vore feberfri i 24 timar. Restsymptom som for eksempel snørr, hås stemme og/eller noko hoste er då greitt.  NB!  Sjå oversiktsskjema frå FHI

Dette er viktig å følgje for å unngå generell sjukdomssmitte som medfører auka trykk på testing og helsevesen, i tillegge til auka fråvær både blandt elevar og tilsette.