Hafstad vidaregåande skule
Foto av Hafstad vgs sin skulebygning

Foto av Hafstad vgs sin skulebygning

Velkommen til 1. skuledag måndag 15. august

Velkommen til 1. skuledag ved Hafstad vgs måndag 15. august. Det blir oppmøte i kantina. Her er ei oversikt over når du skal møte:

Vg1-elevar: kl. 12.00,  Vg2-elevar: kl. 10.00, og Vg3-elevar: kl. 11.00