Foto av skulebygningen, Hafstad vgs, våren 2016

Velkommen til 1. skuledag!

Oppmøte måndag 20. august i kantina:
*Kl. 10.00 møter VG2.
*Kl. 11.00 møter VG3.
*Kl. 12.00 møter VG1.

Det blir foreldremøte for VG1 kl. 18.00. Stad: Kantina. (klikk på tittelen for å få opp programmet).

PROGRAM 

1.     Velkommen v/rektor Nina Bygstad

2.     Fråværsgrense i vgo v/Nina

3.     Reglar om skulemiljøet til elevane,§9A  v/Nina

4.     Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring v/ped.leiar Inger Karin Oppedal

5.     Drømmeskulen v/Inger Karin Oppedal + Ane Birkeland

6.     Skulen si heimeside v/avdelingsleiar Mona Fossdal

7.     Litt om SkoleArena og Skuleportalen  v/adm.leiar Magne Frøholm

8.     Gratis skulebøker og PC-ordninga v/Magne Frøholm

9.     Framandspråk v/Magne Frøholm

10.  Matematikk-tilbodet ved skulen v/avdelingsleiar Jan Taule

11.  Idrettstilbodet v/Jan Taule

12.  Skulestart v/avdelingsleiar Anette Drage

13.  Vikarordninga ved skulen v/Anette Drage

Omvising etter møtet for dei som ønskjer det.