Hafstad vidaregåande skule
00000 hafstad vgs, vinter

Velkommen til foreldremøte for vg2 og vg3 ved Hafstad vgs 3. desember

Velkommen til foreldremøte ved Hafstad vgs torsdag 3. desember. Det blir lagt opp til samtalar med faglærarar og kontaktlærarar frå kl. 18.00 - 21.00. (Klikk på tittelen for å få opp informasjon om lærarar og romplassering)