Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Kunst, design og arkitektur/Vg1 Kunst, design og arkitektur

VG1 Kunst, design og arkitektur (KDA)

Namnet "Kunst, design og arkitektur" skildrar godt det du vil få arbeide med på programområdet KDA.

Kunst (teikning, maling, skulptur, installasjonar m.m), Design (grafisk design, layout, produktdesign/industridesign m.m), og Arkitektur (3D-teikneprogram, perspektivteikning, bygge modellar av bygningar/hus, interiør m.m). Programområdet er studieførebuande, og Hafstad vgs tilbyr vg1, vg2 og vg3. 

1sfa digitale portrett 2016 C.jpg

Over: Digitale teikningar/sjølvportrett laga av 1sfa-elevar, våren 2016. Foto: Karoline Vie

Organisering:

Undervisninga i fellesfaga føregår stort sett i klasseromma på Hafstad vgs. I programfaga blir det undervist både på Hafstad, og på verkstadar/spesialrom i Førdehuset. I nokre av programfagtimane blir klassen delt i to grupper, på 15 elevar i kvar. I dei fleste fellesfagstimane er heile klassen (med 30 elevar) samla.

Fag- og timefordeling på vg1 (henta frå vilbli.no)

280702
  Timer
Fellesfag 702
Felles programfag 280
Fellesfag (702 timar)
Felles programfag (280 timer)

Her kan du finne meir informasjon om Kunst, design og arkitektur

Benk Scandinavian design.jpg

Over: benkdesign - inspirert av Scandinavian design. laga av vg1-elevar på Hafstad vgs. Lærar: Svein Myklebust. Foto: Mona Fossdal

Kontakt

Mona portrett

Mona Fossdal

Avdelingsleiar for medium og kommunikasjon, og for kunst, design og arkitektur

mona.fossdal@vlfk.no

57 63 75 71 / 959 67 738

 

Samlingsstyrarar:

Wenche Steinsvik:

57 63 75 77 / 948 48 600

Svein Myklebust:

57 63 75 76 / 905 21 236

 

Informasjon:

BLOGG for KDA

Informasjonsfilm om KDA