Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Realfag

VG2 Realfag

Informasjon om VG2 Realfag, henta frå vilbli.no

Fag- og timefordeling

420420
  Timer
Fellesfag 420
Programfag 420
  0
Fellesfag (420 timer)
 
Programfag (420 timar)
 
KVA fag du kan velJe, er avhengig av skulen sitt tilbod.
Du må ha fordjupiing i to programfag frå realfag. Det betyr at du må velje to fag på Vg2 som du vidarefører på Vg3. Kvart fag må vere på 140 timar. Døme på to fordjupingarr: Matematikk R1 og R2 og biologi 1 og 2.
Du skal velje eitt programfag til (140 timar).**
Du kan velje enda eit programfag frå realfag (sjå lista over) eller programfag frå andre programområde i studieforbørebuande utdanningsprogram (sjå lista nedanfor).

Fotnoter

 • * Må erstattast dersom du vel matematikk R1/S1 som programfag, sjå Valg av matematikk R1/S1.
  ** Du som har Vg1 med formgjevingsfag, må ha fellesfaga geografi (56 timar) og samfunnsfag (84 timar) i staden for 140 timar programfag frå studieførebuande utdanningsprogram.

  1. Bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1.
   Du som velg dette programfaget skal ikkje ha fellesfaget matematikk 2P/2T med 84 timar på Vg2, sjå Valg av matematikk R1/S1.
  2. Bygger på matematikk 1P (praktisk)  eller 1T (teoretisk) frå Vg1.
   Du som vel dette programfaget skal ikkje ha fellesfaget matematikk 2P med 84 timar på Vg2, sjå Valg av matematikk R1/S1.

Kontakt

Jan portrett

Jan Taule

Avdelingsleiar for realfag og økonomiske fag

Jan.Taule@sfj.no

57 63 75 05 / 977 15 476