Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Språk-, samfunnsfag- og økonomifag

VG2 Språk, samfunnsfag- og økonomi

vilbli.no står det følgjande informasjon om VG2 språk, samfunnsfag og økonomi:

Fag- og timefordeling

420420
  Timer
Fellesfag 420
Programfag 420
  0
 

Fellesfag (420 timer)
 
Programfag (420 timer)
 
Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod.
280 timar skal brukast til programfag frå språk, samfunnsfag og økonomi (sjå lista nedanfor). Du må velje minst to ulike fag. Kvart fag skal ha minst 280 timar over to år.

140 timer skal brukast til programfag frå studieførebuande utdanningsprogram.**

Du kan velje mellom programfag frå språk, samfunnsfag og økonomi (sjå lista over) eller programfag frå andre programområde i studieførebuandende utdanningsprogram (sjå lista nedanfor).
 

Fotnoter

  • * Må erstattast dersom du vel matematikk R1/S1 som programfag, sjå Valg av matematikk R1/S1.
    ** Du som har gått Vg1 med formgjevingsfag, må ha fellesfaga geografi (56 timer) og samfunnsfag (84 timer) i staden for 140 timar programfag.

 

 

Kontakt

Anette portrett

Anette Drage

Avdelingsleiar for språk og samfunnsfag

Anette.Drage@vlfk.no

57 63 75 08 / 992 33 686