Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Medium og kommunikasjon/Vg2

VG2 medium og kommunikasjon

VG2 Medium og kommunikasjon bygger på VG1 MK. På dette programområdet vil du få lære om- og få arbeide praktisk med ulike medium, samstundes som du får studiekompetanse og kan utdanne deg vidare på høgskular og universitet. Du vil også lære deg arbeidsmetodar som vil gjere deg godt førebudd til eit yrke innan mediebransjen.

VG2 Medium og kommunikasjon (studieførebuande programområde)

vilbli.no står det følgjande informasjon og fagfordelinga på medium og kommunikasjon (studieførebuande):

Fag- og timefordeling

140280560
  Timer
Fellesfag 560
Felles programfag 280
Valgfrie programfag 140
  0

Her kan du finne meir informasjon om medium og kommunikasjon

Kontakt

Mona portrett

Mona Fossdal

Avdelingsleiar for medium og kommunikasjon, og for kunst, design og arkitektur

mona.fossdal@vlfk.no

57 63 75 71 / 959 67 738

BLOGG MK på Hafstad vgs

FILM MK på Hafstad vgs