Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Medium og kommunikasjon/Vg3 (fom skuleåret 2017/18)

VG3 medium og kommunikasjon

Vg3 medium og kommunikasjon, studieførebuande programområde.

Er du interessert i foto, film, radio/lyd, journalistikk, digitale medium eller i grafisk design? I så fall kan medium og kommunikasjon på Hafstad vgs vere det rette valet for deg. På dette programområdet vil du få lære om- og få arbeide praktisk med ulike medium, samstundes som du får studiekompetanse og kan utdanne deg vidare på høgskular og universitet. Du vil også lære deg arbeidsmetodar som vil gjere deg godt førebudd til eit yrke innan mediebransjen.

På vilbli.no står det følgjande om fagfordeling på medium og kommunikasjon vg3:

Fag- og timefordeling

421280280
  Timer
Fellesfag 421
Felles programfag 280
Valgfrie programfag 280
  0
 
Fellesfag (421 timer)
Felles programfag (280 timar)
Valgfrie programfag (280 timar)*
 
Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod.
Timane blir brukt enten til vidare spesialisering i medium og kommunikasjon (det vil komme to valfrie programfag til):
eller til programfag frå andre programområde i studieførebuande utdanningsprogram:

Fotnoter

  • * Hadde du ikkje framandspråk på undgomstrinnet? I så fall må du ta framandspråk nivå II med 140 timar som fellesfag, og du har normalt ikkje plass til meir enn 140 timar valfritt programfag på Vg3, sjå Fremmedspråk

Her kan du finne meir informasjon om medium og kommunikasjon

Kontakt

Mona portrett

Mona Fossdal

Avdelingsleiar for medium og kommunikasjon, og for kunst, design og arkitektur

mona.fossdal@vlfk.no

57 63 75 71 / 959 67 738

 

BLOGG MK på Hafstad vgs

FILM MK på Hafstad vgs