Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg3 Realfag

VG3 Realfag

Informasjon om VG3 Realfag, henta frå vilbli.no

Fag- og timefordeling

420421
  Timer
Fellesfag 421
Programfag 420
  0
Fellesfag (421 timar)
Programfag (420 timar)
 
Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod.
280 timar skal brukast til å vidareføre to av programfaga frå realfag som du valde på Vg2 (sjå lista nedanfor).
140 timar skal brukast til programfag frå studieførebuande utdanningsprogram.*
Du kan velje eit programfag til frå realfag (sjå lista over) eller du kan velje eit fag frå andre programområde i studieførebuande utdanningsprogram (sjå lista nedanfor).

Fotnoter

  • * Hadde du ikkje framandspråk på ungdomstrinnet? I så fall må du ha framadspråk nivå II med 140 timar som fellesfag, og du har normalt berre plass til 280 timar programfag frå eige programområde på Vg3, sjå Fremmedspråk.

Kontakt

Jan portrett

Jan Taule

Avdelingsleiar for realfag og økonomiske fag

Jan.Taule@vlfk.no

57 63 75 05 / 977 15 476