Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg3 Språk-, samfunnsfag- og økonomifag

VG3 Språk, samfunnsfag og økonomi

vilbli.no står det følgjande informasjon om VG3 Språk, samfunnsfag og økonomi:

Fag- og timefordeling

420421
  Timer
Fellesfag 421
Programfag 420
  0
Fellesfag (421 timer)
 
Programfag (420 timer)
 
Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod.
280 timar blir brukt som hovudregel til å vidareføre to programfag frå språk, samfunnsfag og økonomi som du velde på Vg2 (sjå lista nedanfor). Tar du programfaget framandspråk nivå III** vil det telle som eitt av to fordjupingsfag frå eige programområde (språk, samfunnsfag og økonomi). I tillegg må du velje eit anna programfag på 140 timar frå eige programområde på Vg3.
140 timar skal brukast til programfag frå studieførebuande utdanningsprogram.*
Om mogleg, kan du velje å vidareføre faget du valde på Vg2, eller du kan velje eit nytt programfag frå språk, samfunnsfag og økonomi (sjå lista over) eller frå andre programområde i studieførebuande utdanningsprogram (sjå lista nedanfor).

Fotnoter

  • * Hadde du ikkje framandspråk på ungdomstrinnet? I så fall må du ta framandspråk nivå II med 140 timar som fellesfag, og du har difor normalt ikkje plass til valfritt programfag på Vg3, sjå Fremmedspråk.

    ** Hadde du framandspråk nivå II som fellesfag på Vg2, kan du velje nivå III i det same språket som programfag på Vg3. Framandspråk nivå III vil da telle som eitt av to fordjupingsfag frå eige programområde (språk, samfunnsfag og økonomi). I tillegg må du velje eit annet programfag på 140 timer frå eige programområde på Vg3, slik at du har til saman 560 timar frå eige programområde over to år.

Kontakt

Anette portrett

Anette Drage

Avdelingsleiar for språk og samfunnsfag

Anette.Drage@sfj.no

57 63 75 08 / 992 33 686

Jan portrett

Jan Taule

Avdelingsleiar for realfag og økonomiske fag

Jan.Taule@sfj.no

57 63 75 05 / 977 15 476