Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Kunst, design og arkitektur/Vg3 Studieførebuande med formgjevingsfag (faser ut 2018)

VG3 Studieførebuande med formgjevingsfag

På programområdet Studieførebuande med formgjevingsfag - vil du få bruke din kreativitet og skaparglede til utforming av arbeid innan kunst, design og arkitektur.

Du vil få mellom anna lære ulike teikne- og maleteknikkar, arbeide med skulptur og modellering, med grafisk design, produktdesign og arkitektur. Programområdet er studieførebuande, og Hafstad vgs tilbyr både vg2 og vg3 i skuleåret 2016-17. 

VG3 elevarbeid A.jpg

Foto til venstre: Mona Fossdal. Foto til høgre: Grete Huus. Elevar/elevarbeid frå 3sfa. Stoldesign av gjenbruksmateriell, oppg. m faglærar Grete Huus

Fag- og timefordeling (henta frå vilbli.no)

421140420
  Timer
Fellesfag 421
Felles programfag 420
Valgfrie programfag 140
  0
Fellesfag (421 timar)
 
Felles programfag (420 timar)
 
Timene blir brukt til programfaga nedanfor. Korleis faga blir fordelt over Vg1, Vg2 og Vg3, blir bestemt av skulen.
Valfrie programfag (140 timar)*
 
Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod.
Timane blir brukt enten til vidare spesialisering i formgjevingsfag:
eller til programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram:

Fotnoter

* Har du framandspråk nivå II med 140 timar som fellesfag, har du normalt ikkje plass til valfritt programfag på Vg3, se Fremmedspråk.

VG3 elevarbeid B.jpg

Over: Elevarbeid frå 3sfa. Foto: Faglærar: Grete Huus

Kontakt

Mona portrett

Mona Fossdal

Avdelingsleiar for medium og kommunikasjon, og for kunst, design og arkitektur

mona.fossdal@vlfk.no

57 63 75 71 / 959 67 738