Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

Vi ber alle om å halde seg oppdatert på informasjon om smittesituasjonen

På bakgrunn av smittesituasjonen i Sunnfjord kommune ber vi alle om å halde seg oppdatert på informasjon på heimesida til Sunnfjord Kommune https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus-i-sunnfjord-kommune/siste-nytt-om-koronasituasjonen