Hafstad vidaregåande skule
Vårfoto 2 av Hafstad vgs - Mona Fossdal

Vil du bli vår nye kollega?

Ved Hafstad vgs har vi ledig ca. 50% fast undervisningsstilling i rettslære frå 01.10.2020. For skuleåret 2020-2021 har vi ledig 85-100% undervisningsstilling på programområdet medium og kommunikasjon, frå snarleg.  

Her finn du utlysingsteksten for begge stillingane