• PC

  Tips til elevar som skal byrje på medium og kommunikasjon

  Fylkeskommunen har bestemt at alle elevar på Vg1 skal ha berbar PC. Du kan nytte eigen PC du alt har, eller kjøpe gjennom fylket si innkjøpsordning. Elevane på Media  bør ha 256 gb harddisk eller større, helst SSD. Min 128 gb ssd + ev 500 gb vanleg hardisk. Min 4 GB ram, men helst 8 GB eller meir. Oppløysinga må vere minst 1920x1080. Skjermen bør v...

 • Lånekassen

  Informasjon til elevar frå lånekassen

  Elever som har fått skuleplass og har takka ja til den, kan søkje om støtte no. Dei fleste elevar i vidaregående skule får tilbod om skuleplass i juli. Lærlingar kan søkje når dei har fått godkjent lærekontrakt. Elever som står på venteliste kan søkje 1. august. Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket må vente med å søkje til 1. august, og helst...

 • Fotokonkurranse

  Fotokonkurranse med temaet inkludering

  Bli med på ein spennande fotokonkurranse! Det som blir vektlagt av komiteen under utveljinga av bilete, er kreativitet og originalitet, komposisjon, kunstnarleg kvalitet, og innhald for temaet inkludering. Det skal sendast inn eitt digitalt foto per deltakar, innan 31. august. Les vedlegg for meir informasjon.

Fleire saker ›