• Skulebygningen til Hafstad vgs. Foto - Mona Fossdal.

  Velkommen til skulestart ved Hafstad vgs måndag 17. august!

  Vg1 møter kl. 10.00 i kantina. Vg2 møter kl. 11.00 i klasseromma. Vg3 møter kl. 12.00, Påbyggklassane møter i kantina, medan dei andre VG3-klassane møter i klasseromma. Informasjon i høve koronatiltak kjem.

 • IKT-illustrasjonsfoto av Mona Fossdal

  ELEV-PC 2020-2021

  Alle elevar på Vg1 skal ha berbar PC. Den 06.07.2020 blir det opna opp for bestilling av elev-pc. Elevane kan nytte PC dei allereie har, eller kjøpe gjennom fylket si innkjøpsordning. Maskinene blir i år levert av Komplett.no, og elevane kan velje mellom tre modellar (to Windowsmaskiner og ein Mac). Sjå informasjon frå Fylket ved å følgje denne len...

 • Mona Fossdal, revebjeller

  Sommarhelsing frå rektor!

  Etter ein spesiell vår har alle elevar starta på ein velfortent sommarferie. Ynskjer alle ein fin sommar i vårt flotte land og at alle hugsar på sitt ansvar ved å følgje regjeringa sine smitteverntiltak gjennom sommaren. Håpar vi får treffast igjen til ein skulestart med «grønt trafikklys». Informasjon om skulestart i høve ev. tiltak som følgje av ...

Fleire saker ›