• UNGDATA Hafstad vgs 2021

  Informasjon til føresette og ungdommar om ungdataundersøkinga i Sunnfjord kommune 2021

  I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Sunnfjord kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Sunnfjord kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 5 til 7.

 • 0001 Hafstad vgs, interiør 2021

  Oversikt over oppmøtedagar på skulen, og heimeundervisning veke 1-2

  På grunn av smittevernsreglar, blir det frammøte på skulen og heimeundervisning ulike vekedagar i perioden veke 1-2. Klikk på tittelen, for å få opp ei oversikt over når din klasse skal ha oppmøtedagar på skulen, eller ha heimeundervisning.

 • Julenissar ved Hafstad vgs. Foto: Mona Fossdal

  God Jul!

  Vi ønskjer alle våre elevar og tilsette ved Hafstad vgs ei riktig God Jul! Velkommen tilbake på skulen måndag 4. januar.

 • Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

  Coronaviruset, og tiltak som er iverksett av Sunnfjord kommune

  På Sunnfjord kommune si nettside kan du finne viktig informasjon om tiltak som er iverksett av kommunen, knytt til handteringa av corona. (Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon og gode råd, og ei lenkje til nettsida deira)

 • 0001 Lånekassen karusellfoto2

  Hugs å søke om stipend

  Søk innan 15. november dersom du vil ha stipend frå Lånekassen for haustsemesteret 2020.  Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det. Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søke på nytt. (Trykk på tittelen for å få...

Fleire saker ›