• Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

  Ingen nye smittetilfeller etter mandag 22.03.21

  Måndag kveld den 22.03.21 fekk to av våre elevar svar på positiv  Covid-19-test. I dialog med smittevernslegen vart to klassar og nokre lærarar sett i karantene og testa. Ingen fleire frå skulen eller Sunnfjord kommune har testa positiv etter dette. Viser til oppdatert informasjon på Sunnfjord kommune si nettside https://sunnfjord.kommune.no/tenest...

 • Russen vatnkrig på hafstad

  Russeforeldremøte blir utsett til over påske

  Ny dato  er førebels 12.04 i Førdehuset, men det vil bli vurdere om møtet bør vere digitalt. Vi kjem tilbake med meir informasjon.

 • 0001 Det underlege året, plakat

  Utstillingsopning 13. mars: Elevarbeid frå KDA ved Hafstad vgs, og frå Sunnfjord Kulturskule

  Velkommen til utstillinga "Det underlege året 13.03.2020-13.03.2021". Det blir opning av utstillinga kl.13.00 i Festsalen i Førdehuset. Utstillinga er eit resultat av eit samarbeid mellom Sunnfjord Kunstlag, Kunst, design og arkitektur ved Hafstad vgs, og Visuelle kunstfag ved Sunnfjord Kulturskule.

 • Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

  Vi ber alle om å halde seg oppdatert på informasjon om smittesituasjonen

  På bakgrunn av smittesituasjonen i Sunnfjord kommune ber vi alle om å halde seg oppdatert på informasjon på heimesida til Sunnfjord Kommune https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus-i-sunnfjord-kommune/siste-nytt-om-koronasituasjonen

 • Hafstad vgs profilbilete FB2

  Informasjon til foreldre og elevar i 10.klasse

  Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring vil vi, på grunn av Covid-19, i år tilby DIGITALE PRESENTASJONAR om våre utdanningsprogram. Desse finn de link til nedst i teksten. Hafstad vgs tilbyr studieførebuande utdanningsprogram. Det inneber at ein etter dei tre åra her hos oss, må gå vidare på høgskule eller universitet for å...

Fleire saker ›