• 0001 Aud 70 år

  Feiring av 70-års jubilant!

  I dag, 10. mai blei det feiring på Hafstad vgs av 70-års jubilanten Aud Sissel Hestenes. For å gjere stas på jubilanten, hadde kollegaene kledt seg opp i stilige klede, inspirert av Aud sin kleskode. Her er nokre bilete frå dagen:

 • Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

  Skulen stengt måndag og tysdag 3. og 4. mai

  Ein elev ved skulen har testa positivt på Covid19. Sidan vi ikkje har god nok oversikt på situasjonen endå, blir skulen stengt for elevar og tilsette måndag 3. mai, og tysdag 4. mai. Det er sendt ut SMS og Teamsmelding til elevar og tilsette.

 • 0001 A Løvetann (eitt lag)

  Sommarskule i Matematikk

  Sommarskulen er eit gratis tilbod fylkeskommunen arrangerer i samarbeid med Røde Kors for elevar i dei offentlege vidaregåande skulane og lærlingar i fylket. No kan du melde deg på!

 • Russen vatnkrig på hafstad

  Fekk du ikkje med deg foreldremøte for russen 22.04?

  Fekk du ikkje med deg foreldremøte for russen torsdag 22. april? I så fall kan du sjå opptaket her: (trykk på tittelen for å få opp lenkje)

 • Russen vatnkrig på hafstad

  Russeforeldremøte på Teams kl. 18.00, 22. april

  Følg denne lenkja til Teamsmøte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZkYWJlMWUtYjk0OS00YWE2LWJmODMtMzA5ZjYzNTQ3OGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b14945b-0f87-40dd-acf3-5e5e21e6eb36%22%2c%22Oid%22%3a%224b7f7250-ee39-41f5-8119-dcf74cf6a722%22%7d

Fleire saker ›