• Buss-streik

  Fare for busstreik i Vestland frå laurdag

  Som kjent er bussjåførar i Vestland tekne ut i streik frå komande laurdag etter brot i meklinga mellom NHO Transport og fire arbeidstakarforbund. Dette er ein lovleg streik som vil innebere at størstedelen av busstilbodet i Vestland vert stansa (klikk på tittel for meir informasjon).

 • Hafstad vgs, 2020. Foto - Mona Fossdal

  Informasjonsmøte på Hafstad vgs 16. og 17. september

  Vi ønskjer føresette velkomne til informasjonsmøte for VG1, onsdag 16. september kl. 18.00, og for VG2 torsdag 17. september kl. 18.00. På grunn av Covid-19 og hygienetiltak i samband med dette, kan berre ein av dei føresette til eleven møte. Det blir frammøte i kantina, deretter i dei ulike klassane.

 • Kunnskapsdepartementet2

  Nye, midlertidige fråværsreglar!

  Regjeringa har vedteke midlertidige fråværsreglar for perioden 24.08.2020 - 31.10.2020. (Klikk på tittelen for å få fram lenkje med meir informasjon)

Fleire saker ›