• Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

  Vi ber alle om å halde seg oppdatert på informasjon om smittesituasjonen

  På bakgrunn av smittesituasjonen i Sunnfjord kommune ber vi alle om å halde seg oppdatert på informasjon på heimesida til Sunnfjord Kommune https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus-i-sunnfjord-kommune/siste-nytt-om-koronasituasjonen

 • Hafstad vgs profilbilete FB2

  Informasjon til foreldre og elevar i 10.klasse

  Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring vil vi, på grunn av Covid-19, i år tilby DIGITALE PRESENTASJONAR om våre utdanningsprogram. Desse finn de link til nedst i teksten. Hafstad vgs tilbyr studieførebuande utdanningsprogram. Det inneber at ein etter dei tre åra her hos oss, må gå vidare på høgskule eller universitet for å...

 • UNGDATA Hafstad vgs 2021

  Informasjon til føresette og ungdommar om ungdataundersøkinga i Sunnfjord kommune 2021

  I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Sunnfjord kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Sunnfjord kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 5 til 7.

 • 0001 Hafstad vgs, interiør 2021

  Oversikt over oppmøtedagar på skulen, og heimeundervisning veke 1-2

  På grunn av smittevernsreglar, blir det frammøte på skulen og heimeundervisning ulike vekedagar i perioden veke 1-2. Klikk på tittelen, for å få opp ei oversikt over når din klasse skal ha oppmøtedagar på skulen, eller ha heimeundervisning.

 • Julenissar ved Hafstad vgs. Foto: Mona Fossdal

  God Jul!

  Vi ønskjer alle våre elevar og tilsette ved Hafstad vgs ei riktig God Jul! Velkommen tilbake på skulen måndag 4. januar.

Fleire saker ›