• Hafstad interiør vestibyle MF1

  Velkommen til foreldremøte for vg1, 27. januar

  Kom når det passar dykk i tidsrommet mellom kl. 18.00 - 21.00. Det blir orientering om fagval for studiespesialisering i auditoriet kl. 18.00, 19.00 og 20.00. På grunn av smittevern tek vi berre 30 personar inn i auditorium om gangen, difor køyrer vi tre omgangar med orientering. 

 • Hafstad vgs vinter,1

  Informasjon til foreldre og elevar i 10. klasse

  Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring vil vi, på grunn av Covid-19, i år tilby DIGITALE PRESENTASJONAR om våre utdanningsprogram. (Klikk på tittelen for å få opp informasjon)

 • IFoto 2, gutar

  Kvalifisert vidare til NM meisterskap vidaregåande skule

  Volleyball: Måndag 22. november var Hafstad representert i Balestrand med gutelag og jentelag på Meisterskap vidaregåande skule i region Sogn og Fjordane. Begge desse laga vant kvar sin klasse og kvalifiserte seg vidare til NM Meisterskap vidaregåande skule i Skien 28.-30. januar. 

 • Hafstad vgs profilbilete FB2

  Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevaluering 2021/2022

  Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. (Klikk på tittele...

 • Hafstad vgs profilbilete FB2

  Ønskjer du å undervise ved Hafstad vgs?

  Vi har ledig vikariat i inntil 100% undervisningsstilling frå  midten av februar og ut inneverande skuleår. Faga vi treng lærar i er primært kroppsøving  og historie. Andre aktuelle fag, i kombinasjon med desse er matematikk og språkfag. HER finn du meir informasjon om stillinga

Fleire saker ›