• IKT-illustrasjonsfoto av Mona Fossdal

  ELEV-PC 2020-2021

  Alle elevar på Vg1 skal ha berbar PC. Den 06.07.2020 blir det opna opp for bestilling av elev-pc. Elevane kan nytte PC dei allereie har, eller kjøpe gjennom fylket si innkjøpsordning. Maskinene blir i år levert av Komplett.no, og elevane kan velje mellom tre modellar (to Windowsmaskiner og ein Mac). Sjå informasjon frå Fylket ved å følgje denne len...

 • Mona Fossdal, revebjeller

  Sommarhelsing frå rektor!

  Etter ein spesiell vår har alle elevar starta på ein velfortent sommarferie. Ynskjer alle ein fin sommar i vårt flotte land og at alle hugsar på sitt ansvar ved å følgje regjeringa sine smitteverntiltak gjennom sommaren. Håpar vi får treffast igjen til ein skulestart med «grønt trafikklys». Informasjon om skulestart i høve ev. tiltak som følgje av ...

 • Avslutningsfesten for VG3 2020

  Skuleavlutning for avgangs-elevane 2020

  Etter ein uvanleg vår, prega av coronatiltak og heimeundervisning, blei det likevel ei stemningsfull og fin feiring for avgangselevane våre på VG3. Elevane var samla klassevis, og fekk servert middag i festpynta klasserom. Kontaktlærarane organiserte og la til rette for sine klassar. Miljøkoordinator sang til elevane, og faglærarane underhaldt med ...

Fleire saker ›