Årsplan, prøveplan og skulerute

Vaksenopplæring header 6 (1280x481).jpg

Her finn du Hafstad vgs sin årsplan, prøveplan og skulerute. Årsplanen og skuleruta er dynamiske, og vil bli endra i løpet av skuleåret

Årsplan for skuleåret 2021-22 

(Prøveplanen er oppdatert 11.03.2022)

Prøveplan for 2. halvår 2021-22

(Prøveplanen er oppdatert 29.04.2022. (NB: ny versjon er lagt ut den 11.05.)

På Vestland fylkeskommune si nettside finn du informasjon om skuleruta, både for gjeldande - og for neste skuleår

Skulerute - Vestland fylkeskommune

Skuleruta for 2021-22 (PDF-fil)

Skuleruta for 2022-23 (PDF-fil)