Årsplan, prøveplan og skulerute

Vaksenopplæring header 6 (1280x481).jpg

Her finn du Hafstad vgs sin årsplan, prøveplan og skulerute. Årsplanen og prøveplanen er dynamiske, og blir endra i løpet av skuleåret

Årsplan:

Årsplan for skuleåret 2022-23

(Årsplanen er sist oppdatert 15. sept. 2022)

Prøveplan: 

Prøveplan for 1. halvår 2022-23

(Prøveplanen er sist oppdatert 07. september 2022. NB: Det vil framleis bli justeringar i planen)

Skulerute:

Skulerute for 2022-23 

På Vestland fylkeskommune si nettside finn du meir informasjon om skuleruta: